AdventHealth Gordon
  • Calhoun, GA, United States